Zeventien lintjes in Goes

GOES – Burgemeester Margo Mulder heeft dinsdag zestien inwoners van de gemeente Goes koninklijke onderscheidingen opgespeld. Dat gebeurde in de Grote of Maria Magdalenakerk. De heer F.H.J. Veringa (1955) uit Wilhelminadorp kreeg zijn lintje vorige week al, waarmee het totaal aantal onderscheidingen op zeventien komt.

L. Baaijens-Duvekot (1950)

Mevrouw Baaijens uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden vanwege haar inzet voor de Vrije Evangelische Gemeente in haar woonplaats. Dit doet ze al sinds 1977. Mevrouw is secretaris van de werkgroep voor zending en diaconaat. Ze organiseert maandelijks ‘Zingen in de Bethelkerk’ en is bestuurslid van de werkgroep liturgie. Ook is ze lid van zangkoor Hallelujah en helpt ze in de kerk tijdens condoleances. Mevrouw Baaijens bereidde ook jarenlang de kerstavonddiensten voor. Verder organiseert ze de Lichtjestour, die vlak voor de kerstdagen in de binnenstad van Goes plaatsvindt. Net als de zangavond ‘Zingen bij de Maartensbrug’, de interkerkelijke openluchtdiensten en de jaarlijkse bloesemtocht voor ouderen.

M.J. van den Berge (1936)

Mevrouw Van den Berge uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden, omdat zij sinds 1972 actief is voor de samenleving. Zij was als ‘koorschool-moeder’ en maakster van kostuums actief bij de Zeeuwse Koorschool in Goes. Mevrouw Van den Berge was ook handwerkjuffrouw op de bisschop Ernstschool in Goes. Ze zorgde daar ook voor alle kostuums bij musicals, sinterklaasfeesten en toneelstukken. Daarnaast was ze twaalf jaar vrijwilliger bij Kinderkamp Borsele en 35 jaar bij de Parochiekern Heilige Maria Magdalena in Goes. Mevrouw was assistent-koster en zorgde voor de kostuums, catering en de bloemversieringen bij uitvaarten en feestelijke gelegenheden.

A.M. Bil-van Ruiswijk (1939)

Mevrouw Bil uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden, omdat zij sinds 1962 actief is voor de samenleving. Zij was 25 jaar bestuurslid van District Oosterschelde van Scouting Nederland en oprichtster van Scouting de Voortrappers in ’s-Gravenpolder. Mevrouw Bil is sinds 1999 voorzitter van de Christelijke Vrouwenvereniging De Passage afdeling Goes en sinds 2015 bestuurslid van de regionale afdeling Zeeland. Daarnaast is ze sinds 2003 is vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Goes. Mevrouw was daar vice-voorzitter van het College van Diakenen en lid van het Moderamen. Verder is zij nu gastvrouw bij de wekelijkse ontmoetingsochtenden. Ook was mevrouw Bil in het verleden lid van het Vrijwilligersplatform Goes en mantelzorgster in een gezin.

M.M. Bouwense-Bakker (1945)

Mevrouw Bouwense uit Goes is Lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau omdat zij sinds 1978 vrijwilliger is bij voetbalvereniging SSV’65 uit Goes. Zij beheert de kantine, verricht schoonmaakwerkzaamheden en verzorgt de tenues. Daarnaast is mevrouw Bouwense medeorganisator van de voetbalkampen.

M.G.J. Dommanschet-de Kort (1963)

Mevrouw Dommanschet uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Zij organiseerde de afgelopen vijftien jaar het jaarlijkse Sinterklaasfeest in Goes. Net als de lampionnenoptocht, workshops en het werkpaleis van Sinterklaas in het oude stadhuis. Met haar Hoedenatelier Art of Mook vertegenwoordigde mevrouw Dommanschet de provincie Zeeland op de Prinsjesmarkt in Den Haag. Verschillende keren organiseerde ze een hoedenshow/hoedenparade namens de gemeente Goes. Zo ook tijdens het bezoek van het koninklijk paar in 2013.

Mevrouw Dommanschet organiseert voor Zeeuwse vrouwenverenigingen regelmatig een lezing over rouwverwerking. Ze schreef als lid van de provinciale PR-commissie van de Vrouwen van Nu Zeeland ook verschillende artikelen voor het landelijke ledenblad. Daarnaast is mevrouw Dommanschet nog vrijwilligster bij het Palazollihuis in Goes. Daar organiseerde ze voor vrouwen met kanker een verwendag.

P.J. Eggebeen-Berk (1952)

Mevrouw Eggebeen uit Wolphaartsdijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij sinds 1985 vrijwilligster is bij de Protestantse Gemeente in Wolphaartsdijk. Zij is bezoekwerkster en medeorganisator van het Toeristenpastoraat. Maar ook de persoon die het gebedsuur regelt en lid van de Roemeniëgroep die ondersteuning biedt aan een dorp en bejaardentehuis in Roemenië. Daarnaast is mevrouw Eggebeen sinds 1994 vrijwilligster bij Maaltijd Thuis van Zorggroep Ter Weel. Verder is ze sinds 1998 zwemvrijwilligster bij de Sportclub Gehandicapten Beveland. En  gastvrouw bij de inloopochtend voor ouderen bij woonzorgcentrum De Meuleweie in Wolphaartsdijk sinds 2017.

M.J.H.M. Elshout (1950)

De heer Elshout uit Goes wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inspanning sinds 1979 voor showkorps Jonge Kracht in Kapelle. Tot tweemaal toe redde de hij de vereniging van opheffing. De heer Elshout werft leden, is muzikant en verricht bij alle repetities en optredens hand- en spandiensten. Hij was ook tien jaar lang voorzitter en muzikaal leider van dweilband The Pink Panthers in Goes. Daarnaast begeleidde de vrijwilliger optredens in binnen- en buitenland en organiseerde hij het Pantherbal tijdens carnaval.
De heer Elshout is sinds 2017 penningmeester van de Algemene Marine Vereniging Zeeland en gastheer bij het ADRZ in Goes. Verder is hij sinds 2019 ook penningmeester van de Stichting Meijaard-Rijswijk in Vlissingen. Deze organisatie zorgt voor het in stand houden van het cultureel erfgoed in Zeeland.

J. Geluk (1949)

De heer Geluk uit Goes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn inzet voor Schuttevaer, de organisatie die maritieme informatie verzorgt voor de scheepvaart. Hij is sinds 2004 penningmeester en vrijwilliger. De heer Geluk is ook deelnemer aan het overleg Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit over de Westerschelde. Sinds 2006 is hij ook vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in Goes.
Geluk was in 2009 medeoprichter van het Reddingsstation van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in Hansweert. Hij verzorgde de coördinatie, aanmelding, certificering en diplomering van de bemanningsleden van het Reddingsstation bij het volgen van de verplichte zeventien opleidingen. Mede dankzij zijn inzet was dit Reddingsstation snel operationeel.

J. Harpe (1956)

Mevrouw Harpe uit Wolphaartsdijk is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden, omdat zij sinds 1985 vrijwilliger is bij de Protestantse Gemeente in haar woonplaats. Ze is betrokken bij de kindercrèche en is leider van de kindernevendiensten. Daarnaast is mevrouw Harpe ook voorzitter van de Openluchtcommissie en is zij in de zomermaanden actief voor het Toeristenpastoraat. Ook is ze vrijwilliger bij Sportclub Gehandicapten Beveland. Mevrouw Harpe is coördinator van het zwemmen voor gehandicapten. Verder is zij bijna 25 jaar actief voor buurtvereniging ’t Nazareth, onder andere als voorzitter. Zij ondersteunt activiteiten voor veertig huishoudens.

F.W.M. de Hond-Hagenaar (1954)

Mevrouw De Hond uit Goes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar vrijwillige inzet sinds 1987 voor de Pater Damiaanparochie in Goes. Ze is sinds 1997 koster, begeleidt de Eritrese gemeenschap in Goes en bezoekt zieken en ouderen. Ook zorgt mevrouw De Hond voor de schoonmaak. Tot 2021 was ze lid en steunpilaar van het kerkkoor Con Amore. Ze is sinds 1997 contactpersoon en organisator voor Goes en omstreken van de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaar in Duitsland.

E. Klopmeijer (1957)

De heer Klopmeijer uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden, omdat hij 25 jaar vrijwilliger is bij de Zuidwester, locatie Willem Dreeslaan in Goes. Hij onderneemt elke zaterdag verschillende activiteiten met mensen met een lichte verstandelijke beperking.

H. de Koster (1943)

De heer De Koster uit Goes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1990 vrijwilliger als parkbeheerder en bestuurslid van tennisvereniging de Goese Maan in Goes. Hij verleent daarnaast alle mogelijke hand- en spandiensten en is actief tijdens clubevenementen. Verder is de heer
De Koster sinds de jaren zeventig mantelzorger van zijn echtgenote, schoonmoeder en oudste zus. Verder was hij van 2002 tot 2010 vrijwilliger van voetbalvereniging Goes. Hij onderhield de voetbalvelden en gebouwen.

A.H.F. Kramer (1952)

De heer Kramer uit Goes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij sinds 1978 vrijwilliger is voor verschillende organisaties. Zo is hij al 44 jaar actief bij atletiekvereniging AV’56 in Goes. De heer Kramer is lid van de wedstrijd technische commissie en jureert bij wedstrijden. En hij zorgt voor het onderhoud van alle accommodaties van AV’56 op sportpark Het Schenge. De Goesenaar is sinds 1995 ook medeorganisator en promotor van de WEA-stadsloop in Goes, een jaarlijkse hardloopwedstrijd door de binnenstad. Daarnaast is hij sinds 2001 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Goes. De heer Kramer is secretaris van het wijkberaad Zuid, lid van kerkgroep De Hoogte en coördineert kerkenwerk en pastoraal bezoekwerk. Hij was secretaris van de pastoraatgroep Zuid, regelt de oudpapiergroep en ondersteunt bij verschillende activiteiten, zoals het onderhoud van gebouwen. Vrijwilliger bij (Delta) Ride for the Roses is hij sinds 2014. Kramer is secretaris van de routecommissie, stelt routes samen en is tijdens de fietstochten actief als allround vrijwilliger. Verder is hij vrijwilliger bij Zorggroep Ter Weel in Goes.

De heer Poortvliet (1957)

De heer Poortvliet uit Goes wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is sinds 1987 penningmeester van plaatselijke kiesvereniging SGP in Kortgene. En van 1990 tot 1994 was de heer Poortvliet lid van de Schriftelijke Bijbelcursus commissie, Classis Goes. Hij was betrokken bij het correctiewerk en het opzetten en uitbouwen van de cursusorganisatie. Ook was de heer Poortvliet van 1991 tot 2004 lid van het schoolbestuur van de Koelmanschool in Goes. Hij is sinds 2006 vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in Goes.

F.H.J. Veringa (1955)

De heer Veringa uit Wilhelminadorp De heer Veringa is vorige week al benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van het imago en aan de positionering van het specialistisch vakonderwijs in Nederland. Hij is sinds 2008 voorzitter van het College van Bestuur van het Hout- en Meubileringscollege (HMC) in Rotterdam. Van 1992 tot 2007 was hij directeur van het Scheepvaart- en Transportcollege. Ook toen al maakte hij zich sterk voor de positionering van het speciaal vakonderwijs in Nederland. Hij voorzag al vroeg de krapte van uitvoerende beroepen op de arbeidsmarkt, met name in de technische en zorgsector. En de inwoner van Wilhelminadorp deed er alles aan om de tekorten van mbo-geschoolde werknemers zo klein mogelijk te houden.

Daarnaast zette de heer Veringa zich in voor modernisering van het beroepsonderwijs en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Dit deed hij door het vragen van aandacht bij overheids- en onderwijsbestuurders en bij het bedrijfsleven.

Verder ontvangt de heer Veringa de koninklijke onderscheiding vanwege zijn inzet voor CDA Zeeland van 2001 tot 2010 en van 2016 tot 2017. Maar ook voor zijn raadslidmaatschap van de gemeente Rijswijk van 1984 tot 1994 en voor zijn bestuurslidmaatschap van de volleybalvereniging Rijswijk in de jaren ’80.

foto: Hout- en meubileringscollege (HMC)

J.M. de Witte-Simonse (1946)

Mevrouw De Witte uit Kloetinge is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar enorme inzet als vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Kloetinge. Dit doet zij al langer dan 45 jaar. Mevrouw De Witte is nu lector, ondersteuner en organisator van bijzondere diensten rondom het herdenken van overleden gemeenteleden. Ze begeleidt de Emmaüsgespreksgroep in verzorgingshuis De Schakel in Goes.

Mevrouw richtte in 1976 het kinderkoor van de protestantse gemeente op en was hiervan begeleidster. Ze is sinds 1997 ook commissielid van de cantorij. De inwoonster van Kloetinge verzorgde de notulen en het lief-en-leedgebeuren. En mevrouw De Witte organiseert de paaswake, Hiervoor zoekt ze sprekers, verzorgt het overzicht van liederen en regelt de catering en de inrichting van de kerk. Ze is sinds 2000 ook lid van de taakgroep pastoraat waarvoor zij bezoekwerk doet. En mevrouw De Witte is sinds 2010 eveneens vrijwilligster bij Kika (Kinderen Kankervrij). Zij verkoopt promotieartikelen en geeft voorlichting over kinderkanker op Zeeuwse basisscholen. Mevrouw is betrokken bij lokale acties voor Kika, naait poppenkleertjes en biedt een luisterend oor voor mensen die ervaring met kinderkanker hebben.

W.J. Zweemer (1955)

De heer Zweemer uit Goes  is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden, vanwege zijn inzet voor de Atletiek Unie, afdeling Zeeland/Vereniging Zeeland Atletiek. Hierbij zijn acht verenigingen aangesloten. Hij was negen jaar technisch secretaris, zeventien jaar bestuurslid technische zaken en achtjaar secretaris. Daarnaast is de heer Zweemer sinds 1995 actief voor atletiekvereniging AV’56. Hij was vier jaar voorzitter en organiseert sinds 1999 de jaarlijkse wallenloop. De inwoner van Goes is sinds 2018 voorzitter van de Wedstrijd Technische Commissie.

Foto’s: © Streekomroep de Bevelanden (muv dhr. Veringa)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden