GOES START CAMPAGNE TEGEN ZWERFAFVAL

“Afval in de bak, je kan het”. De gemeente Goes geeft hiermee het duwtje in de goede richting om afval in de bak te gooien. Het is een kleine moeite, die voorkomt dat er zwerfvuil op straat en in de natuur terecht komt. Met een knipoog wordt hier dan ook naar verwezen “Kleine moeite, grote prestatie”.

De gemeente vraagt op een positieve manier aandacht voor het voorkomen van zwerfafval. Vanaf 15 februari komen overal in de gemeente Goes posters te hangen en start een campagne op social media.

Tijdens de campagne worden ook de scholen in Goes betrokken en wordt met ludieke acties aandacht voor zwerfvuil gevraagd. De campagne richt zich met name op plekken en routes in Goes waar zwerfvuil wordt gevonden zoals (snoep)papier, blikjes en fastfoodverpakkingen.

Het zwerfvuil ligt vooral in bermen langs fietspaden, langs vaarroutes, routes tussen dorpen en middelbare scholen (zogenoemde ‘snoeproutes’), in plantsoenen en speeltuinen en rondom het foodcourt.

De gemeente ruimt dagelijks samen met de Betho zwerfafval op. De campagne is een onderdeel van een pakket aan maatregelen om zwerfafval tegen te gaan. Er is meer budget vrij gemaakt om intensiever het zwerfvuil op te ruimen. Er komen meer zogenoemde ‘blikvangers’ op doorgaande routes.

Voor inwoners wordt het eenvoudiger om zwerfafval te melden en worden inzamelmiddelen beschikbaar gesteld zodat iedereen mee kan doen met zwerfvuil rapen. Bij de ondergrondse containers worden periodiek afvalcoaches ingezet.

Wethouder Cees Pille van Openbare Ruimte: “Het is belangrijk om extra aandacht te besteden aan het voorkomen van zwerfafval. Met relatief weinig moeite kunnen we met z’n allen Goes schoon houden. Dat is niet alleen goed voor het aanzicht van je stad of dorp, maar ook goed voor het milieu. Met z’n allen een kleine moeite, grote prestatie! Afval in de bak? Je kan het!” De campagne loopt tot eind 2021, daarna zal een evaluatie plaatsvinden.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Streekomroepdebevelanden