Debat:

‘De beste plek voor de marinierskazerne is Vlissingen’

“De beste plek voor de marinierskazerne is Vlissingen.” Die mantra herhaalde gedeputeerde Dick van der Velde vanavond veelvuldig in de extra vergadering van Provinciale Staten. In de vergadering besprak het provinciebestuur met de Staten welke strategie het best gevolgd kon worden in de gesprekken over compensatie voor het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen.

Alle partijen waren het er over eens dat ook Provinciale Staten een rol moet krijgen in die besprekingen. Bijna alle partijen in Provinciale Staten dienden dan ook gezamenlijk een motie in waarin zij opriepen om goed op de hoogte te worden gehouden. Al ging de vraag van Gerwi Temmink (GroenLinks) verder. Hij wilde weten of het provinciebestuur al nagedacht heeft over een strategie waarbij de provincie door het kabinet op de hoogte gehouden wordt, in plaats van dat zij alles via de media horen, zoals de laatste maanden het geval was.

Dat Zeeland ruimhartig gecompenseerd moet worden, werd door de Statenleden gedeeld. Alleen de manier waarop, verschilde wel sterk. Als het aan de SGP ligt, wordt er haast gemaakt met het opstellen van de compensatieplannen, helemaal met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. “Politici hebben een kort geheugen. En daarmee ook het urgentiegevoel om gedane toezeggingen na te komen”, aldus SGP-fractievoorzitter Joan van Burg. De PvdA kiest juist voor zorgvuldigheid boven snelheid. Of zoals fractievoorzitter Corina van der Vliet het stelde: “Niets overhaast doen en goed blijven nadenken.”

Morele plicht

Ook de invulling van het compensatiepakket was niet voor iedereen gelijk. Op korte termijn moet er in ieder geval ingezet worden op directe financiële compensatie voor de gemaakte kosten. Maar als het gaat om wat de partijen op de lange termijn willen, verschillen de zij nogal van mening.

Als het aan de SGP ligt, krijgt Zeeland in de toekomst voorrang als er rijksprojecten buiten de Randstad gebouwd moeten worden. “Kijk dan niet eerst naar andere provincies, maar kijk eerst naar Zeeland”, is de oproep van Van Burg, die zelfs vindt dat het kabinet daar een ‘morele plicht’ bij heeft. D66 kijkt juist niet als eerste naar een nieuwe rijksdienst in de provincie. “Maar misschien komt dat door recente ervaringen”, voegde D66-fractievoorzitter Ton Veraart daaraan toe.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print