Streekomroep aast op extra frequenties

Streekomroep de Bevelanden aast voor haar radiozender 105 SOB FM op één of twee extra radiofrequenties. De FM-zender die eind december 2019 in gebruik is genomen dekt een groot gedeelte van het doelgebied maar er zijn ontvangstproblemen in Noord-Beveland en het oostelijk deel van Reimerswaal.

De omroep is begin mei begonnen met het verzamelen van gegevens, technische details en mogelijkheden om op korte termijn ook op FM in de gemeente Noord-Beveland goed te ontvangen te zijn. Een viertal scenario’s zijn naar voren gekomen die hierin bij kunnen dragen. Deze staan hoog op de agenda van de omroep en worden besproken met de gemeente Noord-Beveland enerzijds en andere betrokken partijen zoals onder andere de leverancier van de zendapparatuur en partijen die kunnen voorzien in een opstelpunt voor antennes.

Het feit dat de omroep nu niet overal te ontvangen is in Noord-Beveland heeft te maken met de opstelling van de antenne op de RTV-toren in Goes. De antenne staat op ruim 80 meter hoogte wat in principe voldoende moet zijn voor een dekking van zeker 80 tot 90% van het doelgebied. Doordat de antenne net achter de bovenste betonnen rand staat wordt het vermogen van de zender richting Noord-Beveland gedempt. De ontvangstproblemen in het oostelijk deel van Reimerswaal zijn van een andere aard. Deze hebben te maken met de geografische ligging van het gebied tussen Krabbendijke en Woensdrecht alsook de aanwezigheid van collega omroep ZuidWest FM op 105,1 MHz welke uitzendt voor de gemeentes Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal. De zender van ZuidWest FM staat opgesteld in Hoogerheide.

Streekomroep de Bevelanden hoopt voor het begin van de zomervakantie uitsluitsel te hebben van het Agentschap Telecom of er toestemming verleend kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print