Streekomroep de Bevelanden digitaal

Goes, 06 oktober 2020 – Na enkele maanden van voorbereiding zal 105 SOB FM, de radiozender van Stichting Streekomroep de Bevelanden, met ingang van deze week digitaal te ontvangen zijn in de gemeentes Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Hiermee kan het bestuur van de omroepstichting een lang gekoesterde doelstelling afvinken en de focus gaan leggen op haar programma’s.

FM niet dekkend

De omroep is sinds december 2019 te beluisteren via de etherfrequentie 105,0 MHz FM. De opstelling van de zendantenne op de TV-toren in Goes en het door het Agentschap Telecom toebedeelde uitzendvermogen zijn niet voldoende om in alle gemeentes de ontvangst optimaal te verzorgen. Al snel na de inbedrijfstelling van de zender bleek dat een groot deel van de gemeente Noord-Beveland en het oostelijk deel van de gemeente Reimerswaal geen of nauwelijks ontvangst had. Om dit op te lossen zijn een aantal trajecten onderzocht waaronder de plaatsing van steunzenders. Omdat FM op termijn grotendeels vervangen zal worden door het digitale DAB+ en de wijzigingen in zenderdiagram die de komst van steunzenders zou kunnen veroorzaken, werd afgezien van dit traject.

Digitaal

In september 2019 was al contact en overleg geweest met Delta Fiber. Doordat de gang naar FM veel aandacht eiste werden de digitale plannen uitgesteld. Dat veranderde in april dit jaar. Doorgifte via in Zeeland actieve digitale aanbieders zou een groot deel van de ontvangstproblemen oplossen. Via een landelijk distributiecentrum en digitale netwerkaanbieders als Delta en KPN zal 93% van alle huishoudens in de 5 doelgemeenten de omroep kunnen ontvangen, hetgeen overeenkomt met een luisterpotentieel in het eigen doelgebied van 103.000 personen.

Techniek

De omroep heeft de afgelopen maanden veel geïnvesteerd in techniek. Onder leiding van haar hoofdtechnicus is de radiostudio geoptimaliseerd, de klankkleur van de zender vormgegeven en gestart met voorbereidingen en plannen gemaakt voor mobiele verslaggeving en/of locatie-uitzendingen. Corona en de maatregelen ter voorkoming van besmetting noopten het bestuur en de omroepmedewerkers om de aanvankelijke plannen ten aanzien van de omroep te wijzigen. Het voordeel is dat de omroep nagenoeg technisch meer dan volwaardig is voor de toekomst.

Focus LTMA

Het bestuur van de stichting kan zich nu gaan richten op de inhoud van haar programma’s en investeren in een Lokaal Toereikend Media Aanbod. De focus voor de komende tijd ligt bij de ontwikkeling van programma’s omtrent sport en cultuur en journalistiek.

Waar te beluisteren

105 SOB FM is met ingang van deze week te ontvangen via Delta kanaal 998, KPN en XS4ALL kanaal 1183 en T-Mobile Thuis 2025. Daarnaast is de radiozender te beluisteren via FM 105,0 MHz, via Internet www.sobfm.nl en verschillende radioplatformen en apps zoals Online Radio Box, My Tuner, Radioguide etc.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Streekomroepdebevelanden